Het dramatische verhaal van slavenschip de Leusden

Vorige casestudy


Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

De kwaliteit van een ziekenhuis in 10 onderwerpen

Een handboek en game om levens te redden

Volgende casestudy


Holmatro Rescue Equipment

MCW heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen het Kwaliteitsvenster ontwikkeld; een toegankelijke tool die de zorgkwaliteit inzichtelijk maakt.


Het Kwaliteitsvenster laat de kwaliteit van een ziekenhuis zien op tien onderwerpen. Zo geeft het patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in zaken die iets zeggen over de kwaliteit van een ziekenhuis. Ook de ervaring van patiënten wordt hierbij meegewogen.

Achtergrond


In Nederland wordt veel gediscussieerd over de kwaliteit van zorg. Dat is ook niet zo vreemd; gezondheid is iets dat ons allemaal aangaat. Als je voor een behandeling naar het ziekenhuis moet, wil je er zeker van zijn dat je de juiste zorg krijgt en je in een veilige omgeving bent. Om hier een positieve bijdrage aan te leveren, willen ziekenhuizen in Nederland open zijn over hun kwaliteit van zorg.

De vraag


Ontwikkel samen met ons een toegankelijke, interactieve tool om de zorgkwaliteit van ziekenhuizen in Nederland inzichtelijk te maken.

Onze aanpak


De belangrijkste vraag bij de ontwikkeling was: "hoe laat je duidelijk en toegankelijk zien wat de kwaliteit van zorg is van een bepaald ziekenhuis?". Het antwoord hierop was een interactieve tool, waarop de kwaliteit van ziekenhuizen wordt beoordeeld aan de hand van een tiental belangrijke indicatoren.

Op basis van de klantvraag, is MCW aan de slag gegaan met zowel het concept als het grafisch ontwerp van het Kwaliteitsvenster. Ook de technische uitwerking hebben wij verzorgd. De tool is volledig 'responsive' opgezet en kan dus ook geraadpleegd worden op smartphones en tablets. We ontwikkelden ook een beveiligde beheeromgeving waarmee alle ziekenhuizen zelf de scores en gegevens kunnen beheren.

Het resultaat


Het Kwaliteitsvenster laat de kwaliteit van een ziekenhuis zien op tien onderwerpen. Met de interactieve tool kunnen mensen in één oogopslag zien hoe hun ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijk gemiddelde en/of de norm. Ziekenhuizen kunnen daarbij zelf een toelichting geven op de score.

Indicatoren
De indicatoren betreffen onder meer risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen, die in het Kwaliteitsvenster zijn verwerkt in tien online 'kaarten'. Op elke kaart staat een onderwerp. Als de patiënt bijvoorbeeld op de kaart 'infecties' klikt, verschijnt de presentatie van het desbetreffende ziekenhuis op het gebied van infectiepreventie.

Misschien nog belangrijker is dat de patiënt ook informatie krijgt over de betekenis van de kwaliteitsinformatie en de context ervan. Hoe verklaart een ziekenhuis bijvoorbeeld een minder goed resultaat en wat doet het er eventueel aan om het resultaat te verbeteren?

Bezoek NVZ-Kwaliteitsvenster.nl