Mishkat Science Center: 1001 nachten van duurzame energie

Vorige casestudy


Mishkat - Science Center

De hulpverleners uit Rotterdam-Rijnmond zijn er altijd!

Groningse aardbevingen in feiten en cijfers

Volgende casestudy


NAM - Feiten en Cijfers

Om de complexiteit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) op een aansprekende manier uit te leggen én om de voordelen van hun gemeente-overstijgende aanpak te tonen, ontwikkelde en produceerde MCW een corporate film van ongeveer acht minuten.


Hierin staat het menselijk karakter van de VRR centraal en speelt trots een belangrijke rol. Het zijn immers de gemotiveerde hulpverleners die iedere dag het verschil maken.

Achtergrond


Veiligheid. In een welvarend land als Nederland nemen we het vaak voor lief, terwijl het toch niet bepaald vanzelfsprekend is. Neem de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze omvat 16 gemeenten met gezamenlijk 1,6 miljoen inwoners. De regio is dermate complex dat hulpverlenende organisaties, zoals brandweer, politie en ambulancediensten niet per gemeente afzonderlijk aangestuurd kunnen worden. Een ramp in het Rijnmondgebied overschrijdt immers al snel de gemeentegrenzen.

De VRR is opgericht om als overkoepelend orgaan te waken over de veiligheid binnen de regio en te zorgen voor een optimale risicobestrijding in het gebied. Voor de verschillende gemeenten en andere betrokkenen is het dus van groot belang om te weten hoe de VRR in de praktijk functioneert. Hoe wordt de organisatie aangestuurd? Wat gebeurt er als er een ramp plaats vindt? Wat betekent de VRR voor mijn gemeente?

De vraag


Bedenk en produceer een aansprekende film waarin duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde is van de VRR en hun gemeente-overstijgende aanpak.

Onze aanpak


Op basis van diverse gesprekken met de opdrachtgever zijn wij aan de slag gegaan met het script voor de corporate film. Dit is immers de basis voor de uiteindelijke film.

Hulpverlening is de afgelopen jaren flink veranderd. Er is helaas in toenemende mate sprake van geweld tegen hulpverleners en om nog efficïenter te werken en ook kosten en ruimte te besparen wordt ook in de regio Rotterdam Rijnmond veelvuldig gebruik gemaakt van gecombineerde kazernes. Ook deze zaken speelden een rol bij de ontwikkeling van het script van de film. Na enkele 'rewrites' konden we beginnen aan de daadwerkelijke opnames.

Het filmen
In totaal zijn we zes draaidagen bezig geweest met de productie van de corporate film. Omdat de medewerkers van de VRR centraal stonden, hebben we veel medewerking gevraagd én gekregen van de organisatie zelf. Alles liep gelukkig op rolletjes en de medewerkers bleken stuk voor stuk prima acteurs.

Het resultaat


Het resultaat is een prachtige corporate film die helder en eenvoudig uitlegt hoe de VRR werkt en die laat zien dat er enorm gedreven mensen bij de organisatie werken. Iets waar we trots op mogen zijn. Deze trots komt nog eens extra tot uitdrukking in de 'bewegende portretten' aan het einde van de film.