Hoe is het om te leven langs een snelweg? En welke maatregelen kunnen geluidsoverlast verminderen? De serious game op WieHoortWatWaar.nl geeft een goede indruk.

Als je langs een snelweg woont, kan je last hebben van geluidoverlast veroorzaakt door het langsrazende verkeer. Rijkswaterstaat kan maatregelen installeren (stil asfalt of gevelisolatie bijvoorbeeld) om te kunnen bijdragen aan het woonplezier. Om dit te communiceren hebben we naar een idee van Katja Amelink en in samenwerking met Tappan Communicatie de geluidtool ‘Wie hoort wat waar?’ ontwikkeld.

‘Wie hoort wat waar?’ is een interactieve tool om te ervaren hoe geluid van een rijksweg klinkt in en rondom een woonhuis. In de applicatie maak je kennis met de familie Van de Weg, een gezin dat op 200 meter van de snelweg woont. Door instellingen te veranderen kan je zelf ervaren hoe de maatregelen van Rijkswaterstaat het geluidniveau beïnvloeden in en rondom het huis.

Het afstemmen van de geluid-samples was een hele klus. Dit heeft Martijn (de sound designer van MCW) samen met een geluidadviseur van Rijkswaterstaat afgestemd.  De hele applicatie is opgezet in HTML5, en zowel het concept als de realisatie zijn door MCW gedaan.

Neem zelf een kijkje in het huis van de familie Van de Weg op:

Bezoek WieHoortWatWaar.nl